Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

01 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

Điền dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. She (study)....... 6 days a week.


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 03:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. She <strong>studies</strong> 6 days a week.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

1. She studies 6 days a week. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:08

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Hải Y,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>She <strong>studies</strong> 6 days a week.&nbsp;</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Hải Y, 

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :

She studies 6 days a week. 

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How many rooms is your house

0

Lihat jawaban (6)