Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

14 tháng 10 2022 23:05

câu hỏi

Điển dạng đúng của động từ to be: My dog_______ small


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 23:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,<br>Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn với<strong> động từ to be</strong>:</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- My dog <strong>is</strong> small.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,
Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn với động từ to be:

Bài giải chi tiết:

- My dog is small.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)