Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần K

28 tháng 11 2022 08:58

câu hỏi

điểm nào đối xứng với(3;–2)qua trục tung điểm nào đối xứng với(3;–2)qua trục hoành điểm nào đối xứng với(3;–2)qua góc tọa độ

  1. điểm nào đối xứng  với(3;–2)qua trục tung
  2. điểm nào đối xứng  với(3;–2)qua trục hoành
  3. điểm nào đối xứng  với(3;–2)qua góc tọa độ 
  4.  

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

29 tháng 11 2022 12:32

Được xác nhận

Xin chào em Trần K, Đáp án cho câu hỏi của em là: 1. (-3,-2) 2. (3,2) 3. (-3,2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|>1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận