Square root
VBT
Calculator
magnet

TONY C

05 tháng 11 2019 13:01

câu hỏi

Điểm khác nhau giữa từ mượn và từ thuần Việt


0

2


Lê T

07 tháng 11 2019 05:56

từ mượn là từ mượn của các nước khác để làm giàu cho nước mik còn từ thuần việt là từ cốt lõi cái gốc của từ vựng tiếng việt

Huy T

10 tháng 11 2019 04:39

từ mượn là những từ mà chúng ta mượn của các nước khác nhằm để giải thích hiện tượng , sự vật ,... - Đa số là chúng ta mượn tiếng hán VD : sinh nhật , nhật thực ,... từ thuần việt là những từ do nhân dân ta tạo ra VD : cha mẹ , ông bà ,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thạch Sanh đã trải qua mấy thử thách

0

Lihat jawaban (1)