Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim Y

25 tháng 4 2021 13:34

câu hỏi

Điểm A( -4;-4) thuộc đồ thị hàm số sau? A:y=x2/4 .B: y= - x2/2. C: y= -x2/4 .D: y= x2/2


4

1


Kim Y

25 tháng 4 2021 13:34

D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=x+(2-m). Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;-2)

7

Lihat jawaban (1)