Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang M

28 tháng 4 2022 22:49

câu hỏi

. I/ known/ English/ since/ have/ teacher/ September/ my


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 13:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang M,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- I have known my English teacher since September.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang M,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- I have known my English teacher since September.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Quốc T

10 tháng 5 2022 04:05

I have known my English teacher since September.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận