Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng H

16 tháng 2 2020 03:48

câu hỏi

đổi khí butan (C4H10) trong4,48l khí oxi (đktc) thu được khí cacbonic và hơi nc a. viết PTHH b. tính thể tích khí butan cần dùng và thể tích khí cacbonic khí sinh ra (đktc) c. để thu được lượng oxu ở đầu bài cần phải nhiệt phân bai nhiêu gam KMnO4? bao nhiêu gam KClO3?


0

1


Trần T

15 tháng 3 2020 07:40

a) 2C4H10+13O2=> 8CO2+10H2O b) nO2=4.48/22.4=0.2 mol => nCO2= 0.12 mol => nC4H10=0.03 mol => VCO2= 0.12×22.4=2.688(l) => VC4H10=0.03×22.4=0.672(l) c) 2KMnO4=> K2MnO4+MnO2+O2 Ta có nO2= 0.2 mol => nKMnO4=0.4mol =>mKMnO4= 0.4 ×158=63.2(g) Ta có pt: 2KClO3=> 2KCl+ 3O2 nO2=0.2 mol => nKClO3= 0.13 mol => mKClO3= 0.13×122.5=15.925(g) Mik cũng ko biết có đúng ko nữa nếu sai bạ thông cảm cho mik nha😁😁😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai học giỏi hóa học ko chỉ bài đi 😥😥😥😥😥😥😥😥

0

Lihat jawaban (1)