Square root
VBT
Calculator
magnet

Bac H

16 tháng 10 2022 11:19

câu hỏi

đội công nhân có 10 người sửa được 35 m đường. nếu đội đó có thêm 20 người nữa sửa tất cả bao nhiêu mét đường


2

1


Huỳnh N

16 tháng 10 2022 12:11

jshdhdjsnns

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)