Square root
VBT
Calculator
magnet

Taha M

07 tháng 2 2020 08:54

câu hỏi

Đội A trồng được 456 cây hoa hồng, Đội B trồng gấp 3 lần đội A số hoa hồng. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu cây hoa hồng?


1

6


Khởi L

13 tháng 2 2020 06:59

Đội B trồng được số cây hoa hồng là: 456×3=1368(cây) Cả hai đội trồng được số cây hoa hồng là: 456+1368=1814(cây) Đáp số:1814 cây

Kiều T

13 tháng 2 2020 07:09

đội B trồng được số cây hoa hồng là 456×3=1368(cây) cả đội có số cây hoa hồng là 456+1368=1824(cây) đáp số:1824cây

Triệu V

08 tháng 2 2020 07:19

Giải: Số cây hoa hồng đội B trồng được là: 456×3=1368(cây) Số cây hoa hồng cả hai đội có là : 456+1368=1824(cây) Đáp số: 1824 cây

Slenderman S

08 tháng 2 2020 08:15

Đội B trồng được số cây hoa hồng là: 456 × 3 = 1368 (cây hoa hồng ) Cả hai đội trồng được số cây hoa hồng là: 456 + 1368 = 1824 ( cây hoa hồng ) Đáp số : 1824 cây hoa hồng

Bùi C

10 tháng 2 2020 10:01

1824

Tinh N

12 tháng 2 2020 15:08

1824

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với các số 4,3,7hãy viết các phép tính đúng

0

Lihat jawaban (1)