Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

03 tháng 11 2019 13:50

câu hỏi

Đổi 7h40min ra min


0

3


Quỳnh T

07 tháng 11 2019 09:19

7h40p=460p

Trần N

09 tháng 11 2019 14:33

460p

Ngô Q

17 tháng 12 2019 00:35

7h40'=460'

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người A kéo gàu À có khối lượng 10 kg lên cao 5 m trong 30s .Người B kéo gàu B có khối lượng 12kg lên cao 7m trong 1 phút .Hãy so sánh công suất của 2 người

0

Lihat jawaban (1)