Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

03 tháng 11 2019 13:50

câu hỏi

Đổi 7h40min ra min


0

1


Anh T

13 tháng 11 2019 01:02

treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P. nhúng vật nặng chìm trong nước , lực kế chỉ giá trị P1 . P1 < P chứng tỏ điều gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một người khi hoạt động với công suất 1500W thì nâng được 1 vật nặng 60kg lên độ cao 12m trong 30 giây. Tính công máy thực hiện. Tính hiệu suất của máy.

25

Được xác nhận

Một người dùng lực 200N để kéo một cái tủ nhưng cái tủ nặng quá vẫn không di chuyển được. Hỏi người đó đã thực hiện được công chưa?

13

Lihat jawaban (1)