Square root
VBT
Calculator
magnet

LÊ S

05 tháng 10 2022 07:18

câu hỏi

...giúp mk với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 07:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em LÊ S</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh 7, Bài viết lại câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>It is imporrtant to eat nutritious food</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em LÊ S

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh 7, Bài viết lại câu

Lời giải chi tiết như sau:

It is imporrtant to eat nutritious food

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận