Square root
VBT
Calculator
magnet

Le L

05 tháng 10 2022 14:05

câu hỏi

❔❔ giải nhanh giúp mik với

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 14:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Le L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh , bài tập trắc nghiệm</p><p>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>1) go <strong>by </strong>boat</p><p>2) easier <strong>than </strong>walking</p><p>3) <strong>live</strong></p><p>4) <strong>that</strong></p><p>5) part <strong>of </strong>the world</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Le L

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh , bài tập trắc nghiệm

Lời giải chi tiết như sau: 

1) go by boat

2) easier than walking

3) live

4) that

5) part of the world

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận