Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh C

04 tháng 10 2022 06:08

câu hỏi

😁giải giúp em nhé

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm N,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 9</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phạm N,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 9

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh C</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Dưới hình</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Minh C

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9 

Bài giải chi tiết :  
Dưới hình

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận