Square root
VBT
Calculator
magnet

Trà M

09 tháng 6 2022 14:19

câu hỏi

đen ta=b²-ac tại sao lại là m² mà hok phải (-2m)² ạ


7

1


T. Minh

13 tháng 6 2022 02:35

Chào em Trà M! Công thức mà em hỏi là công thức tính delta phẩy, nên b trong công thức chính là b'=b/2(chính là (-m)²=m²) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến để thầy hỗ trợ cho em nhé! Chào em!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận