Square root
VBT
Calculator
magnet

ProA ꧁

07 tháng 5 2020 12:58

câu hỏi

Đem đốt 11,2L hỗn hợp CH4 H2 (đktc) trong khí oxi lấy sản phẩm cháy dẫn vào nước vôi trong , thu được 10g kết tủa trắng . Tính % thể tích CH4 và thể tích H2 trong hỗn hợp


0

1


Quyên Q

24 tháng 5 2020 06:43

CH4+2O2=CO2+2H2O 0,1 0,1 (mol) H2+0,5O2=H2O CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 0,1 0,1 (mol) nCaCO3=m÷M=10÷100=0,1(mol) VCH4=n×22,4=0,1×22,4=2,24(mol) %VCH4=2,24×100÷11,2=20(%) %VH2=100%-%VCH4=100%-20%=80%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)

cho 1 lá kẽm phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch HCL 1M a )tính khối lượng lá kẽm đã phản ứng? b)tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn sau phản ứng?

1

Được xác nhận