Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

09 tháng 11 2019 03:55

câu hỏi

ƯCLN của ( 10;20;30;40;50;60;70;80;90)


0

2


Huy T

09 tháng 11 2019 15:05

ƯCLN (10; 20;30...;80;90)=10

Nguyen T

11 tháng 11 2019 07:45

sai do

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn nhân hai lũy thừa khác cơ số , khác mẫu số thì làm như thế nào ạ vd:2^15x3^6

8

Lihat jawaban (1)