Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

20 tháng 8 2022 15:02

câu hỏi

: Cho hai đa thức sau: M(x)=3−x^(3)−x+x^(2)+4x^(3) N(x)=−x^(3)−8x−5−2x^(3)+9x^(2) a/ Sắp xếp các hang tử của hai đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

20 tháng 8 2022 15:17

Được xác nhận

Xin chào em Ca H Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức Bài giải chi tiết: Ta sắp xếp như sau: M(x)=3−x^(3)−x+x^(2)+4x^(3) =3x^(3)+x^(2)-x-3 N(x)=−x^(3)−8x−5−2x^(3)+9x^(2) =-3x^(3)+9x^(2)−8x−5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Hàm số bậc nhất ạ

2

Được xác nhận