Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

10 tháng 1 2023 13:26

câu hỏi

💕 Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước như nhau và chiều dài mỗi mảnh gấp 3 lần chiều rộng.Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được 1 hình vuôngb có chu vi 72cm.Tính diện tích 1 mảnh gỗ hình chữ nhật.

💕 Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước  như nhau và chiều dài mỗi mảnh gấp 3 lần chiều rộng.Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được 1 hình vuôngb có chu vi 72cm.Tính diện tích 1 mảnh gỗ hình chữ nhật.


13

1


Minh C

12 tháng 1 2023 05:45

<p>ta dươc</p>

ta dươc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận