Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

29 tháng 10 2022 07:46

câu hỏi

.... chỉ với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 10:14

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Trần N</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn TOÁN 8, Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) x(x+3)-3x</p><p>=x<sup>2</sup>+3x-3x</p><p>=x<sup>2</sup></p><p>&nbsp;</p><p>b) (x+3)<sup>2</sup>-x<sup>2</sup></p><p>=(x+3+x)(x+3-x)</p><p>=3.(2x+3)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Trần N

Đây là một bài tập thuộc môn TOÁN 8, Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải chi tiết:

a) x(x+3)-3x

=x2+3x-3x

=x2

 

b) (x+3)2-x2

=(x+3+x)(x+3-x)

=3.(2x+3)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (x−3/5)^(2)=4

5

Được xác nhận