Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

05 tháng 4 2020 07:49

câu hỏi

ếch có thể sống và tồn tại ở nước và cạn thì được gọi là gì


9

11


Hà T

05 tháng 4 2020 12:01

biến nhiệt

Giang G

09 tháng 4 2020 10:29

Động vật lưỡng cư, biến nhiệt là thay đổi nhiệt độ dựa vào nhiệt độ của môi trường

Hương H

10 tháng 4 2020 13:51

Là động vật lưỡng cư

Long L

05 tháng 4 2020 11:54

lưỡng cư

J7pro S

06 tháng 4 2020 03:28

biến nhiệt

Nguyễn T

07 tháng 4 2020 10:16

lưỡng cư

Nguyễn M

09 tháng 4 2020 01:10

là động vật biến nhiệt🤔

Nguyễn N

10 tháng 4 2020 12:59

là động vật lưỡng cư.

Phương C

12 tháng 4 2020 13:57

Là động vật lưỡng cư

Mai T

21 tháng 4 2020 12:10

ếch là động vật biến nhiệtn nên có thể sống vừa ở nước vừa ở cạn

Lầu P

09 tháng 1 2021 13:15

là động vật lưỡng cư

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what your name =))

12

Lihat jawaban (5)

Tập tính của Dế Mè và Ong là gì?

8

Được xác nhận