Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô T

14 tháng 1 2021 02:52

câu hỏi

Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?


8

1

Được xác nhận

N. Ngandtt

15 tháng 1 2021 10:54

Được xác nhận

Chào em, cô trả lời câu hỏi của em như sau: Gọi công suất của con trâu khi cày hết sào đất đó là P_1, trong thời gian t1 = 2h Công suất của máy cày khi cày hết sào đất đó là P_2 , trong thời gian t2 = 20 phút = 1/3 h Vì trâu và máy cày đều cùng thực hiện công việc cày hết một sào đất như nhau nên công do con trâu và máy cày sinh ra là như nhau. Từ biểu thức tính công suất: P=A/t Suy ra: P_1/P_2 =t_2/t_1 =(1/3)/2=1/6 Vậy, máy cày có công suất lớn hơn con trâu 6 lần.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật đang nằm yên người ta tác dụng vào vật một lực F1 = 10 n theo phương ngang chiều từ trái sang phải bỏ qua lực cản tác dụng vào vật A vật có chuyển động không dạng chuyển động của vật là chuyển động 20 đều B muốn vật chuyển động thẳng đều người ta tác dụng thêm vào vật lực F2 thì F2 có phải có phương chiều cường độ như thế nào vẽ hình minh họa tỉ xích tự chọn

5

Lihat jawaban (1)