Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhii P

08 tháng 12 2019 10:15

câu hỏi

đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trẻ, ngỡ mình nặng nhất Già, biết mình nhẹ tênh Thời gian như rìu sắc Đẽo bạc cả đầu xanh ( Ngỡ, Lê Quốc Hán, trích Bến vô cùng, Nxb Hội Nhà văn ) 1. Văn bản trên được kết hợp từ những phương thức biểu đạt nào.? 2. Xác định 2biện pháp tu từ nghệ thuật ở 2câu đầu bài thơ. 3. Anh/chị có nhận xét gì về cách sử dụng 2 từ NGỠ và BIẾT trong bài thơ.?


0

2


Bắc L

08 tháng 12 2019 12:57

so sánh

Bắc L

08 tháng 12 2019 12:58

trẻ già khác nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thưa thầy cô, tại sao lại nói văn học viết là văn học bác học ạ?

6

Lihat jawaban (1)