Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê G

04 tháng 10 2022 13:34

câu hỏi

🫶🫶 Cíuuuu em

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 13:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Lê G</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6, chương 1: số tự nhiên, <strong>Bài 8: Dấu hiệu chia hết</strong></p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Dấu hiệu chia hết cho 2 là hàng đơn vị của số đó là các số 0;2;4;6;8<br>Dấu hiệu chia hết cho 5 là hàng đơn vị của số đó là các số 0;5</p><p>=&gt; Chọn câu D</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Lê G

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6, chương 1: số tự nhiên, Bài 8: Dấu hiệu chia hết

Bài giải chi tiết :  

Dấu hiệu chia hết cho 2 là hàng đơn vị của số đó là các số 0;2;4;6;8
Dấu hiệu chia hết cho 5 là hàng đơn vị của số đó là các số 0;5

=> Chọn câu D

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)