Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

25 tháng 8 2022 15:40

câu hỏi

"Câu 3 : (2,5 điểm) Cho hình vé sau, biết AB//CD,=120^(∘),=40^(∘),AB⊥BC b) Tính góc ADC

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 03:22

Được xác nhận

Xin chào em Vyvy V Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8 Bài giải chi tiết : Ta có góc ABD + góc ADC =180 độ ( 2 góc trong cùng phía, AB//CD) => góc ADC =180 - 120 =60 độ Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết tích sau dưới dạng một luỹ thừa 25^(50)⋅125^(5)

1

Được xác nhận