Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương C

21 tháng 12 2022 05:54

câu hỏi

Đặc trưng phân bố khoáng sản ở châu Á là

Đặc trưng phân bố khoáng sản ở châu Á là


5

1


Nguyễn N

21 tháng 12 2022 12:38

<p>Châu Á là châu lục có nhiều khoáng săn rất phong phú và có trữ lượng lớn. Nhiều khoáng sản quan trọng như dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đổng, thiếc. Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới, nằm kéo dài từ vùng Bắc Cực đến vùng Xích đạo.&nbsp;<strong>Châu Á có nhiều loại khoáng sản đa dạng, phong phú với trữ lượng lớn</strong>.</p>

Châu Á là châu lục có nhiều khoáng săn rất phong phú và có trữ lượng lớn. Nhiều khoáng sản quan trọng như dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đổng, thiếc. Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới, nằm kéo dài từ vùng Bắc Cực đến vùng Xích đạo. Châu Á có nhiều loại khoáng sản đa dạng, phong phú với trữ lượng lớn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)