Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 2 2021 13:37

câu hỏi

. Cặp chất nào phản ứng với nhau tạo sản phẩm là chất khí? A. Na2CO3 và BaCl2 B. NaHCO3 và NaOH C. NaHCO3 và HCl D. K2CO3 và Ca(OH)2


10

1


P. Nguyen

25 tháng 2 2021 02:55

Chào em, hai chất trong cặp C có thể phản ứng với nhau tạo chất khí NaHCO3 + HCl -- > NaCl + H2O + CO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận