Square root
VBT
Calculator
magnet

Ân P

04 tháng 2 2020 13:36

câu hỏi

đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Mở đầu bài thơ,có nhà thơ từng viết: " Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng " Và đến cuối bài nhà thơ đã bày tỏ ước nguyện của mình: " Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này" Câu 1: Những câu thơ trên nằm trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Hãy nên hoàn cảnh sáng tác của bài thơ đó?


6

1


Nhi N

08 tháng 2 2020 08:10

- Những câu thơ trên nằm trong bài thơ Viếng lăng Bác -Tác giả là nhà thơ Viễn Phương -Bài thơ được viết vào tháng 4 năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất nước nước thống nhất, lăng Bác Hồ mới được khánh thành, Viễn Phương ra Bắc thăm Bác, nhà thơ đã viết bài thơ này và được in trong tập “Như mây mùa xuân” năm 1978

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là hàm ý ? Em hiểu hàm ý câu nói của bác lái xe trong phần trích dẫn sau như thế nào? "Trong lúc mọi người xôn xao về phía sau lưng, bác lái xe quay sang hỏi bác họa sĩ nói vội vã : - Tôi sắp sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thể nào bác cũng thích vẽ hắn "

6

Lihat jawaban (1)