Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:18

câu hỏi

Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thô bằng cách điện phân dung dịch CuSO 4 (có thêm H 2 SO 4 ) với: A. cực âm là những lá đồng tinh khiết, cực dương là những thỏi đồng thô. B. cực âm là những thỏi đồng thô, cực dương là những lá đồng tinh khiết. C. cực âm và cực dương đều là những lá đồng tinh khiết. D. cực âm và cực dương đều là những thỏi đồng thô.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 13:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn A</p><p>Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thô bằng cách điện phân dung dịch CuSO 4 (có thêm H 2 SO 4 ) với: cực âm là những lá đồng tinh khiết, cực dương là những thỏi đồng thô.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại

Bài giải chi tiết:

Chọn A

Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thô bằng cách điện phân dung dịch CuSO 4 (có thêm H 2 SO 4 ) với: cực âm là những lá đồng tinh khiết, cực dương là những thỏi đồng thô.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận