Square root
VBT
Calculator
magnet

Doremonhaa D

05 tháng 7 2021 12:54

câu hỏi

để cùng một lúc vừa đi ngựa với vận tốc 11km/giờ liên đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với vừ biết rằng khi bắt đầu đi liên cách vừ một quãng đường 8km hỏi sau bao nhiêu phút vừ đuổi kịp liên ?


7

1


Hoang Q

06 tháng 7 2021 03:32

Hiệu vận tốc của Vừ và Liên là: 11-6=5(km/giờ) Cần số thời gian để Vừ đuổi kịp Liên là: 8÷5=1,6(giờ) 1,6 giờ= 96 phút Đ/S: 96 phút

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thiếu nữ của 5A chiếm 50% số học sinh cả lớp biết rằng lớp 5A có 28 học sinh nữ nữ hỏi số học sinh nam lớp 5A là bao nhiêu

0

Lihat jawaban (1)