Square root
VBT
Calculator
magnet

An T

08 tháng 5 2021 07:22

câu hỏi

Đọc kĩ đoạn thơ trong bài Lượm Đoạn thơ: "Chú bé loắt choắt ........................... Nhảy trên đường vàng" - Xác định thể thơ - Tìm từ láy có trong đoạn thơ - Nêu tác dụng của pháp so sánh trong việc miêu tả hình ảnh chú bé Lượm - Chú bé Lượm gợi cho em liên tưởng đến nhân vật nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam


26

4

Được xác nhận

Phạm N

10 tháng 5 2021 08:23

Được xác nhận

-thể thơ bốn chữ -loắt choắt; xinh xinh; thoăn thoắt ; nghênh nghênh -Kim Đồng

Nguyễn M

15 tháng 5 2021 09:28

loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh

Nguyễn M

15 tháng 5 2021 09:29

Nhân vật Kim Đồng

N. Mộng

25 tháng 5 2021 06:19

Bổ sung câu trả lời của các em. So sánh chú bé Lượm như con chim chích nhảy trên đường vàng để khắc hoạ rõ nét tinh nghịch hồn nhiên đáng yêu của Lượm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tả cảnh mưa xuân

8

Lihat jawaban (1)