Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương H

09 tháng 4 2020 13:54

câu hỏi

Đặc điểm cơ thể hình trụ, tiết diện tròn, khoang cơ thể chưa chính thức là đặc điểm của giun gì??


1

2


Nguyễn N

10 tháng 4 2020 12:56

là giun đũa thuộc ngành giun tròn

Hạnh H

09 tháng 11 2020 13:00

Giun đũa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bảng các nội quan của cá trang 107

13

Lihat jawaban (1)

đặc điểm nào có ở sán lá gan?

14

Được xác nhận