Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung B

23 tháng 11 2019 14:38

câu hỏi

Đặc điểm của trùng roi?


2

8


Hương X

24 tháng 11 2019 06:25

đều có chất diệp lục

Võ A

27 tháng 9 2020 12:47

trùng roi xanh là một cơ thể đv đơn bào,di chuyển nhờ roi, vừa sống tự dưỡng và dị dưỡng, hô hấp qua màng cơ thể, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ ko bào co bóp, sinh sản có tính theo cách phân đôi *Thuộc lòng lun òi*

Lê T

24 tháng 11 2019 07:33

có hình dạng giống chiếc giày dùng roi bơi để di chuyển

Thinh H

24 tháng 11 2019 11:45

có chất diệp lục

Miyu C

24 tháng 11 2019 14:16

Hình lá dài, đầu tù đuôi nhọn, ở đầu có roi

Phong P

04 tháng 1 2020 23:57

Màu xanh

Phong P

04 tháng 1 2020 23:58

Sống ở ao tù nước đọng

Trần M

11 tháng 2 2020 09:25

Di truyền bằng roi,có chất diệp lục, có nhân.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các động vật nguyên sinh gây bệnh và con đường truyền

0

Lihat jawaban (3)