Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 12 2022 11:10

câu hỏi

Ước chung của 30 và 42

Ước chung của 30 và 42

 

 

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 12 2022 12:46

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong Phần ước chung - bội chung Bài giải chi tiết: Ta có: 30=2.3.5 42=2.3.7 => các ước chung của 30 và 42 là: 2;3;6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận