Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ N

02 tháng 1 2020 09:14

câu hỏi

ức chế ngược hoạt động của enzim là kiểu điều hòa gì?


1

1


Hương H

01 tháng 1 2021 04:06

ức chế ngược là kiểu điều hòa mà trong đó sản phẩm của con dường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hóa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm cách nào để tính đc số n của nguyên phân hay giảm phân ạ

3

Lihat jawaban (1)