Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

11 tháng 9 2021 02:09

câu hỏi

đọc các phân so thập phân


5

5


Ngân B

11 tháng 9 2021 02:12

chào bạn

Nguyễn L

11 tháng 9 2021 02:10

9 phần 10

Nguyễn L

11 tháng 9 2021 02:23

hello

Nguyễn L

11 tháng 9 2021 02:23

chào nhé ngân

Đức T

13 tháng 9 2021 06:06

đọc là chín phần mười

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một tổ thợ mộc trong 3 giờ đóng được 6 cái bàn.Hỏi tổ đó trong 6 giờ đóng được mấy cái bàn

13

Lihat jawaban (1)