Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 4 2020 08:53

câu hỏi

Đố các bạn trời sáng có sao 🌟🌟🌟 không???


18

22


Phạm N

16 tháng 4 2020 02:24

có nhưng do ánh sáng mặt trời nên ta ko thấy

Hoàng M

16 tháng 4 2020 02:26

Có nhưng do ánh sáng nên ko nhìn thấy

Alice A

19 tháng 4 2020 02:20

Coá

Amy A

21 tháng 4 2020 03:15

đúng cậu vào những thảo luânj khác xem

Nguyen T

20 tháng 4 2020 12:56

có

Nguyễn C

21 tháng 4 2020 07:00

Ngọc N

24 tháng 7 2020 09:11

Anh A

05 tháng 8 2020 08:14

có chứ vì buổi sáng bị mặt trời che nên ko nhìn thấy thôi

Ngân N

16 tháng 4 2020 23:52

Huy H

17 tháng 4 2020 02:52

ko

Doraemon C

17 tháng 4 2020 03:59

có vì mặt trời sáng nên không thấy sao 🙋🔆

Giang T

18 tháng 4 2020 03:14

Nhung P

18 tháng 4 2020 08:26

Hue H

18 tháng 4 2020 10:00

Trần T

18 tháng 4 2020 14:34

Có chớ

Hoàng T

19 tháng 4 2020 12:38

có những vì mặt trời sáng quá nên ta không thấy thôi !🙋‍♀️🌞

VU D

20 tháng 4 2020 03:30

có 😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘🥰😗😙🈺️🈳️🈵️🈺️🉑️💯🈺️🉑️🈳️🈺️🈺️🙂🤗🦜🐧🦃🐇🦔🦇🐾🐾🐾🦡🦘🐇🦔🐻🐔🦃🦇🐻🐈🐱🐱🦁🍆🍒🥔🥑 🍉🍈🍈🍐🍐🥥🥥🍑🍒🍒🍊🍊🍐🥑🥦🥔🥕🍒🥥🦄🦓🍸🍸🍾🍼🥪🥪🥪🌮🥙🥙🥙🍿🍘🍘🥗🍿🍙🍲🌮

KaitoKid K

20 tháng 4 2020 06:15

Ủa mà sao thật hay sao giả

LinhCute L

01 tháng 7 2020 13:39

đương nhin là coá rùi

Cao T

27 tháng 7 2020 01:47

Có gì đó sai sai.

Nguyễn H

27 tháng 9 2020 10:31

Nguyễn T

08 tháng 10 2020 23:09

Có chứ , chỉ vì bầu khí quyển tán xạ ánh sáng mặt trời Nên không nhìn thấy thôi

Ngô N

11 tháng 12 2020 13:21

có 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bom gì khi nổ mà không hại ai ngoại trừ người đặt bom ?????

33

Lihat jawaban (8)