Square root
VBT
Calculator
magnet

Mr J

17 tháng 4 2021 14:02

câu hỏi

đố các bạn tìm một số tự nhiên nếu nhân chính nó sẽ có kết quả là 64


30

14


Sarry S

18 tháng 4 2021 12:44

fan hero team à

Mr J

02 tháng 5 2021 06:03

Sarry S

18 tháng 4 2021 12:45

mình cũng là fan Hero Team

Nấm_HP N

21 tháng 4 2021 10:12

Cho số cần tìm là a: a^2=64 ==> a=8

Khôi K

22 tháng 4 2021 11:12

số 8

Hinako H

24 tháng 4 2021 01:42

8 nhé bạn

Vũ T

20 tháng 4 2021 05:05

8 nhé bạn êi

Trang_Changgge T

21 tháng 4 2021 14:28

số 8

Khánh V

23 tháng 4 2021 05:24

số 8

Trịnh A

24 tháng 4 2021 14:26

bằng 8 nhé bạn

Thành T

24 tháng 4 2021 14:46

8x8=64 .Vậy số đó là 8 nhé

Mr J

02 tháng 5 2021 06:02

Nguyễn T

21 tháng 5 2021 02:54

Số đó mang tên ... TÁM ! 😫😫😫

Hải L

25 tháng 5 2021 09:22

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.8 nhá

T X

29 tháng 6 2021 14:45

8 éi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)