Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

13 tháng 4 2020 06:31

câu hỏi

đố các bạn nếu các bạn thấy bố hút thuốc lá các bạn sẽ nói gì với bố


0

1


Võ A

13 tháng 4 2020 10:28

bố không nên hút thuốc lá nhiều như vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai có nhiều tim nhất

3

Lihat jawaban (1)