Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

29 tháng 12 2019 01:17

câu hỏi

Đố các bạn: đến noel ông già noel cưỡi con tuần lộc đực hay cái ?


1

2


Mèo C

31 tháng 12 2019 01:57

tuần lộc cái

Gia L

03 tháng 1 2020 09:12

mình nghĩ là con tuần lộc đực

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có hai con cua đỏ và con cua xanh .Hỏi con nào chạy nhanh hơn?

19

Lihat jawaban (11)