Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy D

15 tháng 4 2020 07:42

câu hỏi

đố các bạn giải câu này 3:4=2🤔🤔🤔


0

2


Nguyễn T

16 tháng 4 2020 03:29

?

Thùy D

17 tháng 4 2020 11:47

3 là tam 4 là tứ tam÷tứ là tám chia tư=2😂😂😂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)