Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 10 2020 11:54

câu hỏi

Đố các bạn dấu hiệu chia hết cho 7


5

2


Nguyễn M

15 tháng 10 2020 13:32

35 49 63

Hải Đ

08 tháng 1 2021 03:19

số tân cung cua so do nam bat ki trong bang nhan 7 thì chia het cho7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ các số 2 3 5 hãy lập các phân số bé hơn 1 bằng 1 lớn hơn 1

0

Lihat jawaban (1)