Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ Q

10 tháng 2 2020 13:04

câu hỏi

Đố các bạn: có một người mặc áo màu canh lá,vì sao người đó ra đường thì không có ai tới gần người ấy


1

1


Khánh N

13 tháng 2 2020 15:10

Xanh lá hay là canh lá , đáp án canh lá là xa lánh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tui đố mọi người một bà cụ lên núi hái thuốc giữa đường bà gặp một cây chuối hỏi tại sao bà chạy về?

17

Lihat jawaban (2)