Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha P

23 tháng 6 2022 11:58

câu hỏi

Đố các bạn biết gerund là gì😙😙😙😛😛😛


11

1


Griezmann G

24 tháng 6 2022 02:51

Là động danh từ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Is he talking quietly or loudly? Đâu là trạng từ?

0

Lihat jawaban (1)