Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

07 tháng 4 2020 01:19

câu hỏi

đố các bạn 5 giờ 20 phút +7 giờ 40 phút = ? Cấm dùng máy tính chỉ tính giấy nháp


0

1


Ngọc N

08 tháng 4 2020 02:42

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút = 12 giờ 60 phút = 13 giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai học lớp mấy . trường nào thì cmt xuống dưới để nhận bạn bè nào

58

Lihat jawaban (22)