Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

03 tháng 6 2020 01:41

câu hỏi

Đố các bạn 1 tỷ chia 32 tỷ bằng mấy


1

4


Cá C

04 tháng 6 2020 04:34

kết quả là 31250000

Thịnh_PHÓ_TEAM_SUS T

05 tháng 6 2020 14:07

bạn giỏi quá 🏆🏆🏆🏆🏆

Lưu X

04 tháng 6 2020 09:41

Câu này có kết quả nhưng chưa phù hợp với lớp 1 nhé!

Tiểu D

06 tháng 6 2020 05:43

1.000.000.000 : 32.000.000.000=0,03125

Trần V

07 tháng 6 2020 05:56

các bạn quá giỏi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

×+3+5=67.

0

Lihat jawaban (1)