Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

08 tháng 2 2020 09:28

câu hỏi

ƯC(-12,18)


0

2


Mèo Y

08 tháng 2 2020 12:59

Vì ( - 12 ) và 12 là hai số đối nhau nên sẽ có ước giống nhau Ta có : 12 = 2^2 . 3 18 = 2 . 3^2 => ƯCLN ( - 12 ; 18 ) = 2 . 3 = 6 =>ƯC ( - 12 ; 18 ) = Ư ( 6 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

Nguyễn H

12 tháng 2 2020 05:16

sai phải là ƯC(-12,18

Nguyễn H

09 tháng 2 2020 13:55

Sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)