Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền H

20 tháng 10 2020 12:00

câu hỏi

đố biết 9 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của 9 số đó là:234


8

4


Huyền H

20 tháng 10 2020 12:03

Đáp số :234 - 2=232(số thứ 4)gợi í

Thuybn N

30 tháng 10 2020 16:14

À thế à

Huyền H

01 tháng 11 2020 16:07

Thì sao

Huyền H

01 tháng 11 2020 16:07

Hả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Loa loa 🛰🛰🛰 Có ai có zalo cho số sđt kết bạn nhé để mik thêm vào nhóm Hiện giờ có 4 ng cần tuyển thêm loaloa🛰🛰🛰😆😆📱📱📱📱

1

Lihat jawaban (11)