Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêm H

21 tháng 6 2021 07:40

câu hỏi

Để biến đổi một biểu thức về dạng P(x)=[A(x)]²+m ( với m là hằng số ) thì làm như thế nào ạ ? :)) ( Bài : tìm GTLN - GTNN dựa vào hằng đẳng thức )


15

1


Lâm N

22 tháng 6 2021 02:08

Bạn hãy sử dụng hằng đẳng thức (x² + 2bx + b²) + m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải pt 5(x-2)/(x+2)-2(x-3)/(x+3)=3

0

Lihat jawaban (2)