Square root
VBT
Calculator
magnet

Tài X

06 tháng 11 2019 12:27

câu hỏi

ĐỀ BÀI Mình mượn mẹ 50k, mượn bố 50k, tổng số tiền là 100k, mình mua áo hết 97k còn 3k, trả mẹ 1k trả bố 1k mình giữ 1k, còn nợ mẹ 49k nợ bố 49k, nhưng tổng số tiền thừa và thiếu thì chỉ có 99k. Còn 1k kia đi đâu ???🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐


1

3


Thạch N

07 tháng 11 2019 13:42

1k kia mình gửi

Kim T

07 tháng 11 2019 12:16

làm rơi mất

Phuong V

10 tháng 11 2019 05:10

1k mi cầm chưa cộng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai giúp mình bài này câu B , C đi ạ . Mình đang cần gấp . Cho hàm số y = 1/2x^2 có đồ thị ( P) hàm số y = -x + 1/2 có đồ thị hàm số là ( D ) a) Vẽ (P) và ( D) trên cùng mătn phẳng tọa độ ( đã hoàn thành rồi ) b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và (D) bằng phép toán c ) tìm phương trình đường thẳng (D') // ( D ) và cắt ( P) tại A có hoành độ là 2

1

Lihat jawaban (1)